Brussel: Het Rood Klooster

Een juweeltje van groen en rust aan de ingang van het Zoniënwoud. Als wandelpark en toegangspoort tot het Zoniënwoud, vormt het Rood Klooster een geheel van architectuur, bos en natuurgebied met een heel grote rijkdom. De eeuwenlange aanwezigheid van een van de grootste priorijen van de Augustijnen in Brabant, drukte natuurlijk zijn stempel op het landschap. Maar ook de aard van de bodem en de overvloed aan vochtige zones maken er vandaag nog altijd een plek van met een magische uitsvaling. En de Brusselaars weten die naar waarde te schatten.

Er was vroeger een zandsteengroeve op dit terrein. Op de plaats van de groeve groeit vandaag een vegetatie die typisch is voor kalkrijke gronden – uniek in het Zoniënwoud: belladonna, campanulaklokjes, liguster en zelfs orchideeën. Een ondergelopen elzenaanplant staat op de plaats van een vroeger dichtgegooide vijver. De vele waterloopjes die erdoor stromen, het dode hout en het overal rondgeslingerde stormhout zijn een gunstig milieu voor de ontwikkeling van een gediversifieerde fauna en flora.
De vijvers van het Rood Klooster trekken veel watervogels aan, zoals fuut, blauwe reiger, ijsvogel, aalscholver, enz. Het is ook een broedplaats voor verschillende soorten beschermde kikvorsachtigen: bruine kikker, gewone pad, alpenwatersalamander, enz. Er zwemmen ook veel vissen. We vermelden brasem, zeelt, karper, voorn, rietvoorn, stekelbaars, rivierbaars, snoek en de zeldzame bittervoorn. Er huizen ook 13 soorten vleermuizen op de site.

Tekst van Brussel Leefmilieu

Praktische Inlichtingen:

Adres: Rood Kloosterstraat 4 - 1160 Oudergem

Webwww.rouge-cloitre.be

Rue du Rouge-Cloitre 4
1160 Auderghem
België