Brussel: Het Warandepark

Het Warandepark, ook Koninklijk Park van Brussel genoemd, is een mooi stadspark in het centrum van Brussel. Het is ongeveer 11 ha groot, symmetrisch ontworpen en is gelegen tussen het Koninklijk Paleis en het Paleis der Natie (Federaal Parlement van België).

Het is versierd met een grote fontein, verschillende borst- en standbeelden, classicistische toegangspoorten en een muziekkiosk. Vroeger was het een jachtgebied tot de stadswallen aan de Naamsepoort. Na de vernietiging van het Paleis van Koudenberg in 1731 werd het Warandepark heraangelegd door de landschapsarchitect Joachim Zinner in 1775 bovenop de ruïnes van de oude hertogelijke Paleis. Het is aangelegd volgens de principes van de klassieke bouwkunst; als een grote rechthoek met afgeknotte hoeken. Het kent niettemin ook meer beboste plekken. De geometrische vormgeving is mede ingegeven door stedenbouwkundige beperkingen, opgelegd door het bestaan van aangrenzende straten die in de dreven van het park worden doorgetrokken. De paden die bijna de helft van de oppervlakte in beslag nemen, bestaan uit drie grote dreven in de vorm van een ganzenpoot, die doorkruist worden door twee dwarse dreven. Die dwarse dreven verbinden binnen- en bovenstad.  De rechteras van de ganzenpoot loopt uit op het Koningsplein, dat zelf schuins op de koningsstraat uitloopt; een knik in de oude stadswallen en de noodzaak de bestaande wegen te behouden ligt daarvan aan de oorsprong. Vanaf 1781 maakte men een aanvang met de afsluiting van het park door hekken die worden doorbroken door monumentale poorten, geflankeerd door sokkels of huisjes die beeldengroepen torsen met jachttrofeeën. Men vindt in het park volgende gebouwen en gedenktekens: het Koninklijk-Parktheater, een muziekkiosk, een groot fontein, een zestigtal beelden, ..enz. Er bevinden zich ook veel zeldzame bomen te bewonderen.

Praktische Inlichtingen:

Adres: Paleizenplein 7 - 1000 Brussel

Vrije Toegang

Web: www.ecli.net

 

Paleizenplein 7
1000 Brussel
België