Wettelijke Infos

/ Magische Tuinen » Wettelijke Infos

Wettelijke infos

Juridishe informaties voor www.magischetuinen.be

 

 

De huidige condities van gebruik zijn van toepassing voor de website www.magishetuinen.be De website www.magishetuinen.be werd opgericht en is ontwikkeld door BVBA “Magie des Jardins”, 62 Edouard de Thibaultlaan 1040 Brussel, B.T.W.: BE 0809-050-175 Door het gebruik van deze website, aanvaard u de huidige condities van gebruik en u verbind zich hen te eerbiedigen.

Intellectuele eigendom

 

 

Magischetuinen.be en magische tuinen zijn gedeponeerde merken en ontwikkeld door bvba “Magie des Jardins”. De benaming ”Magische Tuinen”, zoals de website ”magishetuinen.be” zijn benamingen en creaties beschermd door de auteursrechten. De gegevens die magischetuinen.be samenstellen en al de elementen die de website inhouden zijn (uitgezonderd tegengestelde en uitdrukkelijk meldingen en merken toebehorend aan een derde) beshermd door de auteursrechten. Deze auteursrechten beshermen alle teksten, tekeningen, foto’s, films, lay-out, grafieken, routines en subroutines, zowel alle andere elementen van magishetuinen.be. Deze rechten zijn door geen enkel manier in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Elk kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek, verhuring en andere exploitatie, verandering van heel of een deel van de website onder welke vorm en door eender welke middel, electronisch, mechanisch of andere, is streng verboden behalve met een schriftelijk en voorafgaande akkoord van bvba “Magie des Jardins”. De inhoud van de gegevensbestand is beshermd door een recht sui generis dat de producent toelaat extractie en/of hergebruik van de inhoud of een deel ervan, te verbieden. Elke inbreuk op deze rechten kan aanleiding geven tot burgelijk of strafrechtelijk vervolgingen in overeenstemming met het Belgisch recht.

Persoonlijk levensfeer

 

 

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van het persoonlijk levensfeer, zoals de wet gewijzigd van 11 december 1998, ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, heeft u het recht op inzage in uw gegevens en het recht om deze te wijzigen. Indien u uw persoonsgegevens wil raadplegen of wijzigen, ofzelf afschaffen, nodigen wij u uit uw aanvraag per post te sturen naar ons contactadres ( 62, Ed.de Thibaultlaan 1040 Brussel), per fax (02.7359043) of E-mail via info@magischetuinen.be Indien u zich verzet op het gebruik door bvba “Magie des Jardins” van uw persoonsgegevens, nodigen wij u uit het ons te laten weten per post aan ons contactadres ( 62, Ed de Thibaultlaan 1040 Brussel), per fax (02.7359043) of E-mail via info@magischetuinen.be Ieder persoonlijk informatie die op de website www.magishetuinen.be meegedeeld wordt, zal bewaard zijn in de databank van bvba “Magie des Jardins”.Deze informaties zullen uitsluitend gebruikt worden ten einde om u de gevraagde dienst te leveren en om u te informeren van de magishetuinen.be promoties, diensten en andere produkten. De website magishetuinen.be bewaart alleen uw persoonsgegevens die u ons meedeelt per mail of elk ander middel, zoals: naam, voornaam, adres of E-mailadres,… Zodanig aanvaard u dat magischetuinen.be uw persoonsgegevens verzamelt, behoud en/of gebruikt voor de hogere vermelde doelstellingen. De E-mail adressen zijn vertrouwelijk ingezameld en bvba “Magie des Jardins” zal geen enkel persoonlijk informatie of individuele identiteit aan een ander persoon, zonder uw toestemming, verspreiden. Op geen enkel moment, kan bvba “Magie des Jardins” verantwoordelijk zijn voor ieder rechtstreekse, onrechtstreekse of toevallige schade die voortvloeid van een verkeerd of misleidend gebruik van uw persoonsgegevens. In ieder geval, bij het gebruik van de website www. magishetuinen.be, aanvaard u de politiek van de persoonlijklevensfeerbescherming van www.magischetuinen.be

Links naar andere sites

 

 

De website www.magischetuinen.be laat tot uw beshikking verschillende linksen naar andere websites die niet geexploiteerd zijn door magishetuinen.be Wanneer u in deze websites binnendringt, lees aandachtig hun juridische informaties. magishetuinen.be mag nooit verantwoordelijk zijn van de politiek of praktijk van de eigenaar of operateur van deze websites.

Wijzigingen

 

 

magishetuinen.be kan deze nota zonder voorafgaande waarschuwing aanpassen. Het is daarom nuttig om deze pagina regelmatig te bezoeken. De aangebrachte wijzigingen zijn zonder enige andere formaliteit van kracht na een wachttijd van 8 dagen.

Gebruik van magishetuinen.be

 

 

De bezoeker van magischetuinen.be verbind zich en stemt toe voor :

  • magischetuinen.be niet te gebruiken voor illegale doeleindes.
  • Het niet storen of onderbreken van magischetuinen.be netwerk.
  • Overeenstemmen met alle reglementering en/of andere internet procedures.
  • Het niet belemmeren van het gebruik en de inwerkingstelling van www.magischetuinen.be

Beperking van de aansprakelijkheid

 

 

magischetuinen.be kan geen garantie bieden betreffende de juistheid en de volledigheid van de informatie die op zijn website ter beschikking wordt gesteld aan de internauten en is niet aansprakelijk voor de onjuistheid en/of weglating van één of meerdere inlichtingen die op de website beshikbaar zijn. magischetuinen.be geeft geen enkele waarborg betreffende de veiligheid van de website, noch wat betreft eventuele virussen, noch wat betreft oplichting door of via de coputers. magischetuinen.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de betreding van de website www.magischetuinen.be door een internaut of, in tegendeel, uit het onvermogen om de website te betreden.

Toepasselijkheid en rechtsbevoegdheid Als één van deze hierboven condities niet toepasselijk of onverklaard zijn, blijven de andere condities volledig van kracht volgens de Belgische wet. Voor ieder betwisting zijn de Brusselse rechtbanken bevoegd. Contactgegevens van www.magischetuinen.be : BVBA MAGISCHE TUINEN Baudouin Delvigne 62, Edouard de Thibaultlaan 1040 Brussel – België Tel/Fax : 0032 (0)2.7359043 E-mail : info@magischetuinen.be