Een gezonde tuin zonder pesticiden  (Deel 1)

Een gezonde tuin zonder pesticiden (Deel 1)

Om de eigen aanplantingen en moestuin te beschermen, grijpt de tuinier maar al te snel naar pesticiden (herbiciden, fungiciden, insecticiden, rattenvergif, enz.). Hun gebruik heeft echter zware gevolgen voor het milieu. Zo verarmen ze niet alleen de biologische diversiteit, maar zijn ze ook gevaarlijk voor de gebruikers zelf. Nochtans bestaan er tal van natuurlijke alternatieven.

Punt 1 tot 6:

1/ Diversifieer uw aanplantingen
U kunt het risico op ziektes verminderen door voor een grote diversiteit aan soorten en variëteiten te zorgen, bijvoorbeeld door verschillende wilde planten de kans te geven om te groeien. Ze zullen immers niet allemaal door dezelfde parasiet worden aangetast. Bovendien vergemakkelijkt u op die manier ook de komst van natuurlijke vijanden die de wildgroei van de parasiet kunnen indijken of deze zelfs helemaal elimineren.

2/ Plant bodembedekkers
Om de ontwikkeling van onkruid te vermijden, kunt u bodembedekkers planten. Zo zorgt de kleine maagdenpalm bijvoorbeeld voor een dik groen en blauw tapijt. Ook bepaalde geraniums garanderen een goede bodembedekking.

3/ Ga niet systematisch op zoek naar ‘onkruid’
Verwijder niet steeds het minste onkruid dat opduikt: dat is toch hopeloos. Trouwens, ook onkruid heeft zijn nut, zelfs al beantwoorden sommige soorten niet aan de esthetische smaak van de tuinier. Als u de groei van onkruid in uw moestuin of mooi aangelegd bloemperk dan toch wilt beperken, laat het dan in andere delen van uw tuin groeien. Sommige soorten zijn zelfs eetbaar. Zo zijn in de lente paardenbloemen bijvoorbeeld overheerlijk in salades.

4/ Trek ongewenste vegetatie met de hand uit
Voor kleine bloemperken, voetpaden of moestuinen, kunt u onkruid het best met de hand, met behulp van een schoffel, erwijderen.

5/ Maak enkel de bodem proper wanneer dat nuttig is
Wanneer uw planten gezond zijn, is het raadzaam om het groenafval dat de bodem op een natuurlijke manier verrijkt, te laten liggen. Hebt u echter te kampen met parasieten, dan kunt u bepaalde infecties helpen te beperken door het aangetaste groenafval regelmatig onderaan de zieke bomen en struiken te verwijderen.

6/ Snoei indien dat nodig is
Wanneer een plant is aangetast, probeer dan eerst de insecten manueel te verwijderen. Knip in de herfst de delen die door bladluizen zijn ingenomen af, zodat u het aantal eitjes weet te beperken dat op de jonge takken zou overwinteren. Knip ook de delen van een plant weg die door schimmels en andere paddenstoelen zijn aangetast. Om een verdere verspreiding van deze besmetting in uw tuin te vermijden, mag u deze weggeknipte stukken niet composteren.
Tekst en tuintips van Leefmilieu Brussel