Pronkerwtjes zaaien

Pronkerwtjes zaaien

De pronkerwtjes, Lathyrus odoratus, zijn oude boerenbloemen die ik omwille van hun heerlijke geur en hun vaak subtiele kleuren niet zou willen missen. Van het snoeihout houd ik alle vertakte takken van ongeveer twee meter lang bij om het als rijshout voor lathyrus te kunnen gebruiken. Want pronkerwtjes zijn nooit mooier dan klimmend in het ouderwetse ‘erwtenrijs’.
De eenjarige reukerwtjes kunnen vanaf nu gezaaid worden. Ik zaai reukerwtjes    altijd op kleur omdat de zaden van de verschillende kleuren een heel verschillende tijdspanne nodig hebben om te ontkiemen. Dan zaai ik een vijf- tot zevental zaadjes van één kleur in een diep 10 cm potje. Het is ook mogelijk pronkerwtjes in diepe houten bakken of zaaiteilen te zaaien.
Leg elke twee cm één zaadje. Wanneer de pronkerwtjes zo’n 15 cm hoog zijn kunnen ze dan (in kleine groepjes) worden uitgeplant. Dezelfde techniek kan voor gewone erwtjes en peultjes gebruikt worden.Bij een temperatuur tussen 10 en 15 C kiemen pronkerwtjes in 12 tot 16 dagen.
Het verdient aanbeveling erwtenzaden een nachtje te laten zwellen in water en ze dan uit te zaaien vooraleer ze weer uitdrogen. pronkerwtjes verkiezen zowel om te kiemen als later om te groeien en te bloeien een plekje in de halfschaduw.

Ivo Pauwels