Een tuin waar de natuur welkom is  (Deel 2)

Een tuin waar de natuur welkom is (Deel 2)

Elke dag verdwijnen er soorten van het aardoppervlak en worden er andere ernstig bedreigd. Ook in een verstedelijkt  gebied als Brussel staat de biodiversiteit sterk onder druk.Onze tuinen, balkons, terrassen, voorgevels en daken maken echter deel uit van het groene netwerk in de stad: ze kunnen fungeren als onderkomen en tussenschakel voor de fauna en flora en op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van de natuur in de stad.

Vervolg van onze vorige artikel (punt 1 tot 8).

9) Wat natuurlijk groeit is welkom
Zaadjes die door de wind, vogels of insecten worden meegevoerd, ontkiemen spontaan in onze tuinen als we hen daartoe de kans geven. Het is echter moeilijk om aan het begin van de ontwikkelingscyclus van een jong wild plantje al te zeggen wat het uiteindelijk zal worden. Daarom kunnen we beter het hele groeiproces een kans geven vooraleer we het als onkruid beschouwen en het uittrekken. Misschien heeft de plant wel mooie bloemen … Zo is het ook nutteloos om de natuur te willen tegenwerken door koste wat het kost bepaalde soorten op een bepaalde plaats in de eigen tuin te willen laten groeien.

10) Plant inheemse planten
Zo draagt u bij tot de goede werking van het lokale ecosysteem. Inheemse planten (die in het gewest in het wild groeien) hebben namelijk een nauwe band met de fauna die hen omringt. Insecten voeden er zich mee en trekken op hun beurt vogels of kleine zoogdieren aan. Een grote diversiteit aan inheemse plantensoorten trekt bovendien ook een grote diversiteit aan dierensoorten aan, die elkaar als voedsel gebruiken. Ten slotte zijn wilde planten ook veel beter bestand tegen ziektes en parasieten en hebben ze geen meststoffen nodig.

11) Kies planten met nectar en bessen
Nectarproducerende bloemen trekken bestuivende insecten aan (die stuifmeel vervoeren). Denken we in dit opzicht bijvoorbeeld maar aan de narcis, het slangenkruid, de paardenbloem, de moerasspirea, … Bessendragende planten of struiken (zwartebessenstruik, aalbessenstruik, vlierboom, lijsterbessenboom, …) bezorgen tal van vogels dan weer een overheerlijke feestmaaltijd. Om elk seizoen bloemen te hebben, combineert u ten slotte best vroegbloeiende (bolgewassen, kruisbloemigen) met laatbloeiende planten (peuldragers, …).

12) Vermijd exotische planten
Heel wat inwoners van Brussel houden ervan om vreemde planten te kopen of zelfs van op verre reizen mee naar huis te brengen om deze in hun tuin te planten. Sommige exotische plantensoorten zijn echter erg invasief en hun introductie kan dan ook gepaard gaan met bepaalde risico’s: Zo kunnen ze ons ecosysteem destabiliseren en des te invasiever blijken, omdat ze hier misschien geen natuurlijke vijanden hebben. Daardoor kunnen ze soms een echte bedreiging gaan vormen voor de inheemse biodiversiteit.

13) Informeer naar de giftigheid van bepaalde planten
Er zijn niet meer giftige planten onder de in het wild groeiende planten dan onder deze die we in een tuincentrum kopen. Dat betekent dat we ons best goed informeren en er bijvoorbeeld voor zorgen dat er geen giftige planten naast eetbare planten staan. Uzelf – en vooral uw kinderen – zouden zich namelijk wel eens kunnen vergissen, met alle gevolgen van dien …

14) Geef de voorkeur aan winterharde planten
Terwijl eenjarige jaarplanten elk jaar opnieuw moeten worden vervangen, blijven winterharde planten bestaan en zich verder ontwikkelen. Elk jaar opnieuw komen ze tot bloei zonder dat er we er nieuwe hoeven aan te planten. Enkele van de meest bekende zijn: het lelietje-van-dalen, de geranium, de primula, de veronica, enz.

15) Bekleed uw gevel met groen
Plant klimplanten die zijn aangepast aan ons klimaat. Het volstaat een beetje grond onderaan uw voorgevel vrij te maken door (met instemming van de gemeente en de eigenaar van uw woning als u huurder bent) één of twee straatstenen uit het voetpad te lichten. Voor licht beschadigde muren opteert u best voor ‘ongevaarlijke’ klimplanten (zoals de kamperfoelie of de wilde  ingerd), in plaats van planten met echte hechtwortels (zoals de klimop) die de cementvoegen eventueel nog meer zouden kunnen beschadigen.

16) Verwelkom de natuur op uw balkons
Denk er ook aan bloempotten of bloembakken op uw vensterbanken, terrassen en balkons te plaatsen. Kies hiervoor wel de juiste planten uit in functie van het zonlicht dat ze krijgen. Er zijn trouwens ook planten die perfect in de schaduw gedijen. Opteer voor resistente soorten en verkies winterharde planten die elk jaar opnieuw groeien boven eenjarige planten die u elk jaar opnieuw moet aanplanten. Het resultaat zal niet alleen mooi ogen, maar u zult ook het genot kennen van het tuinieren zonder tuin. Bovendien zult u een aangename omgeving voor vogels en vlinders creëren en in de zomer van een beetje extra frisheid kunnen genieten.

Tekst en Tuintips van Leefmilieu Brussel
Web: www.leefmilieubrussel.be