Tijd om uw appelen en peren te plukken

Tijd om uw appelen en peren te plukken

Dit jaar kan men vanaf eind augustus-begin september de eerste appelen en peren plukken, op gunstige stansplaatsen en na goede weeromstandigheden.

Het pluktijdstip is er nu, wanneer de basiskleur naar geelgroen overgaat en de dekkleur verkleurt naar helderrood of heldergeel. Een ander belangrijk aanknopingspunt voor de pluktermijn is het moeiteloos loslaten van het vruchtsteeltje van het vruchthout. Aan de boom zijn de gerijpte vruchten nu volledig ontwikkeld en hebben een typische, aangename vruchtgeur.

Het is belangrijk om vroeg fruit niet te laat te plukken. Als men pas plukt, wanneer ze volledig rijp zijn, dan zijn de vruchten melig en niet sappig. Het volle aroma en sappigheid krijgen ze alleen, als ze op het gunstige tijdstip geplukt worden en het fruit nog een paar dagen ligt om te rijpen.

Bij vroege variëteiten is het opvallend, dat de vruchten verschillende van grootte zijn en dat exemplaren die aan de zonzijde hangen het eerste rijpen. Deze zal men ook het eerst plukken. Na enige dagen komen ook de andere vruchten tot rijpheid. Deze manier van plukken geeft vooral bij vroeg fruit een grotere opbrengst gecombineerd met een verbetering van de vruchtkwaliteit.

Pluktechniek:
Men pakt de vrucht met de hele hand vast, tilt hem op en draait hem gelijktijdig een beetje heen en weer of drukt men een vinger tegen de basis van het steeltje aan het vruchthout. Als het steeltje niet loslaat, maar breekt, dan is de plukrijpheid voor deze vrucht nog niet gekomen.