Tuintips voor november

Tuintips voor november

Afgevallen blad is zeer waardevol voor de tuin en heeft allerlei nut.

Onder heesters kan het als een natuurlijke afdekking van de grond blijven liggen. Het beschermt de wortels tegen een te vroeg en te diep indringen van de vorst en voorkomt een directe verdamping van het grondwater. Tegen het wegwaaien legt men rijshout neer of strooit men tuingrond over de bladeren. Wat om de vaste planten heen aan afgevallen blad bij elkaar gewaaid is, kan blijven liggen. Alleen mogen groene plantdelen niet onder nat blad overwinteren (rotting!). Het overige afgevallen blad op het gazon, tussen perkrozen en op de paden wordt bijeengeharkt, als bodembedekking gebruikt of om in te pitten of te composteren. Een zekere voorzichtigheid is geboden bij het afgevallen blad van vruchtbomen. Hieraan zitten namelijk vaak sporen van schimmels, die in het voorjaar het jonge groen infecteren. Vaak wordt daarom aanbevolen om blad van vruchtbomen diep in te spitten of uit de tuin te verwijderen.

Vaste planten kunnen nog in november geplant worden. Daar de wortelvorming steeds langzamer in werk gaat, mogen jonge of gedeelde planten echter alleen met wortelkluit verplant worden. Bij droogte moet je goed water geven. En ten slotte wordt de grond keurig bedekt.
Bakken en kuipen op uw terras, in de daktuin of bij de ingang behoeven ’s winters niet onbeplant te blijven. Winterheide, dwergdennen, dwergjeneverbes en schijncipressen kunnen zeer aantrekkelijk zijn. Plant zo vroeg mogelijk in november, met wortelkluit. Bij vorstvrij weer goed water geven. De aarde mag niet volkomen bevriezen.

Snoei van frambozen. Stengels van het lopende jaar van de tweemaaldragende rassen hebben vanaf september hun eerste opbrengst gegeven. Als aan een tweede oogst in de volgende zomer waarde gehecht wordt, dan blijven de stengels staan, anders worden ze allemaal tot aan grond verwijderd. De scheuten, die het volgende voorjaar zullen ontstaan, beloven dan een zeer rijke herfstpluk. Als de snoei van de eenmaaldragende rassen tot zover niet heeft plaatsgevonden, dan moet dit meteen nog gebeuren.