Tuintips voor september

Tuintips voor september

Tijd om uw pioenrozen te planten

Eind augustus en de eerste helft van september is de beste tijd om pioenrozen te planten, want de vorming van de wortels begint nu. Alleen op kleigrond is het beter om op tot het voorjaar te wachten. Ook oude planten, die in bloei sterk achteruit zijn gegaan, worden nu opgenomen, teruggesnoeid en met een schop of spade gedeeld. Iedere deelplant heeft minstens twee groeiogen en enkele wortels nodig.

De pioenroos houdt het meest van enigszins leemachtige, diep bewerkte, voedselrijke, zwakzure grond en een zonnige standplaats. Het plantgat moet minstens 50 cm diep losgewerkt worden, waarbij de onderlaag onderin blijft. Zanderige grond heeft extra leem nodig, een zware, natte grond bij menging van zand over de totale diepte. De bovenlaag verbetert men bovendien met gezeefde compostaarde of goed verrotte stalmest. Eventueel kun je een andere organische bemesting of vochtige tuinmengmest  gebruiken op kalkhoudende grond.

Voor nieuwe aanplantingen is het aan te bevelen om cultivars van de Chineses pioen (Paeonia Lactiflora-hybriden) te kiezen met gevulde bloemen in rode, roze of witte kleur. Deze pioenrozen worden 70-90 cm hoog, even breed en zijn vanwege hun pracht en lange leven geschikt als basisplanten in vaste-plantenborders. De voornaamste bloeiperiode is mei/juni. In een brede border behoren ze in het midden of iets verder naar achteren gezet te worden. Beplanting afzonderlijk met een harmonische herhaling of in groepen op één meter onderlinge afstand.

De dikke wortels komen loodrecht in de grond, groeiogenzijn  4-5 cm onder de grond. De aarde moet goed aangedrukt worden en ze moeten natuurlijk veel water hebben. Met een goede verzorging kunnen pioenrozen zo ongeveer 20 jaar op de zelfde plaats blijven staan.
Verder in de siertuin kun je al afscheid nemen van de andere vaste planten.

De bloei van de zomerbloeiers onder de vaste planten loopt over het algemeen op zijn eind. Na de bloei worden vaste planten een eindje boven de grond afgesneden. Niet te kort, want als wat van de stengels blijft staan, zal hiertussen blad blijven steken en het geheel vormt een goede winterbescherming van de planten. Men kan nu ook al oudere vaste planten delen. Nieuwe aanplantingen of verplanten van de augustus planten zullen deze herfst misschien noodzakelijk zijn.