Tuintips voor augustus

Tuintips voor augustus

In de siertuin
Verzorgde vaste planten bloeien langer ! Orde en netheid zijn in bloemperken nog altijd nodig. Onkruid mag geen kans krijgen. Uitgebloeide bloemen worden verwijderd en uit elkaar vallende vaste planten worden losjes bijeengebonden. Bloeiende vaste planten kunnen in augustus nog bemest worden. Gebruik hiervoor 20-30g per vierkante meter samengestelde mest die gemakkelijk oplost. Ook knolbegonia’s, dahlia’s en weelderige bloeiende eenjarige planten zullen hierdoor langer blijven bloeien. Een tijdig terugsnoeien draagt ertoe bij , dat sommige planten nogmaals gaan bloeien of langerleven. Voor het delen van oude of te grote vaste planten zijn de maanden augustus en september zeer gunstig.

Verzorging van rozen
Afgezien van enkele variëteiten die zelf hun bloemen laten vallen, behoort het verwijderen van uitgebloeide bloemen tot het voornaamste werk in de zomer. Ze worden met een stuk stengel afgesnoeid, bij voorkeur tot een groot blad. Hoe dieper men snoeit en hoe korter het hout is, hoe langer men op nieuwe bloemen moet wachten.

Hagen snoeien
Hagen hebben een zomersnoei nodig. In augustus worden bij bladverliezende en groenblijvende hagen de scheuten van het lopende jaar sterk ingekort. Hoe groeikrachtiger een haag is, hoe eerder gesnoeid kan worden. Als er echter vogels in de haag broeden, moet niet voor midden augustus genoeid worden. Dit geld ook bij een zwakkere groei om het assimilatie-oppervlak niet te vroeg te verkleinen en de vorming van zuigworteltjes nadelig te beinvloeden.

In de fruittuin
De eerste appels en peren kunnen al rijp zijn. Half of eind augustus kan men de eerste vroege appels en peren plukken, op gunstige standplaatsen en na zo mogelijke goede weersomstandigheden. Het pluktijdstip is er, wanneer de basiskleur naar geelgroen overgaat en de dekkleur verkleurt naar helderrood of heldergeel. Een ander belangrijke aanknopingspunt voor de pluktermijn is het moeiteloos loslaten van het vruchtsteeltje van het vruchthout. Pluktechniek: men pakt de vrucht met de hele hand vast, tilt hem op en draait hen gelijktijdig een beetje heen en weer of drukt met een vinger tegen de basis van het steeltje aan het vruchthout. Als het steeltje niet loslaat, maar breekt, dan is de plukrijpheid voor deze vrucht nog niet gekomen.